Rold Skov Gruppe

Sommerlejr

Sommerlejren er det årlige højdepunkt for gruppen, hvor alle grenene er samlet og der er muliged for at afprøve nye ideer og komme mere i dybden med nogle af vores spejderfærdigheder over en lille uges tid.
Sommerlejren ligger altid i den første uge af skolernes sommerferie og løber fra lørdag morgen til fredag eftermiddag.
Af faste og traditionsrige aktiviteter kan nævnes vores 10, 20 g 30 km vandretur, den daglige dyst om hvem der kan lave den bedste og hurtigste havregrød samt den daglige gennemgang af lejrpladserne for oprydning og hygiejne kaldet "Up to standard".

DEL PÅ:

Sommerlejre gennem årene

2018: Albøgegaard
2017: Junglebo ved Randers
2016: Thorup Hede ved Dronninglund
2015: Samsø
2014: Gurredam (Korpslejr)
2013: Ulfborg Klint
2012: Temnæs ved Skanderborg
2011: Rosborg ved Viborg
2010: Eurocamp i Tyskland
2009: Rold Skov (Korpslejr)
2008: Thorup Hede ved Dronninglund
2007: Sletten ved Silkeborg
2006: Læsø
2005: Lille Vildmose
2004: Trevælde (Korpslejr)
2003: Samsø
2002: Rold Skov (Verdensjamboree)
2001:
2000: Nors Sø
1999: Thurøbund (Korpslejr)
1998:
1997:
1996:
1995: 
1994: Kulsø (Korpslejr)
1993: Kulsø
1992: Fur
1991:
1990:
1989:
1988:
1987: