Rold Skov Gruppe

Pionerklanen (18 til 24 år)

Pionerklanen er stedet, hvor de ældre spejdere har muligheden for at videreudvikle deres allerede indlærte spejderfærdigheder til noget avanceret spejderarbejde. Klanen er også stedet, hvor der er plads til at deltage i det omfang, der passer den enkelte i forhold til studier og andre af voksenlivets forhold. I pionerklanen arbejdes normalt i to-mands sjak, som ikke nødvendigvis behøver at være faste, men kan sammensættes efter fælles ønsker om oplevelser og udfordringer.

Pionererne opfordres også til at deltage som assistenter i de andre grene for herigennem at videreudvikle deres lederevner og prøve kræfter med at planlægge større arrangementer. Endvidere har pionererne mulighed for at deltage i de af korpset arrangerede ledertræningskurser.

Normalt mødes alle landets pionere to gange om året, først på året er der pionertræf, hvor alle mødes i hyggeligt og afslappet selskab for at diskutere emner indenfor spejderarbejdet og knytte venskaber på tværs af korpset. I efterårsferien går det så løs i Pioner- og Roverturneringen, hvor sjakkene fra de forskellige klaner dyster imod hinanden i 24 timer for at vise, hvem der er landets bedste sjak og vinde æren af at få Pionerskjoldet med hjem til hytten for det næste år.

DEL PÅ:

Pionerleder

Vi har på nuværende tidspunkt ingen dedikeret pionerleder, men funktionen varetages af Tropslederen og Roverlederen i samarbejde.