Rold Skov Gruppe

Stifinderstammen (10 - 12 år)

Stifindergrenen tager udgangspunkt i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af vores traditioner er knyttet hertil. De forskellige stammer i korpset har taget navn efter rigtige nordamerikanske indianerstammer. Rold Skov Gruppes stamme er opkaldt efter Apache-indianerne.

Stammen er inddelt i kobler. Optimalt skal der være 4-7 stifindere af blandet køn og alder i et stifinderkobbel, og der skal helst være mere end ét kobbel, således at koblerne i stammen kan konkurrere mod hinanden.

Koblerne ledes af en kobbelleder og en kobbelassistent udpeget blandt de ældste af stifinderne. Kobbellederen og -assistenten har en vis myndighed i koblet (i hvert fald så længe de forvalter den fornuftigt), og de får træning i de mest grundlæggende regler for god ledelse. Koblerne trænes i at samarbejde som enheder.

Vore ønsker for stifinderarbejdet er primært, at det skal være spændende og sjovt for børnene. Derudover forsøger vi at træne dem i samarbejde og i at tage hensyn til andre, samtidig med at vi håber, at de får nogle praktiske færdigheder med sig, som de kan bruge senere i livet.

Stifinderne har stammemøder én gang om ugen. Det praktiske arbejde ved stammemøderne er bl. a. bygget op omkring en række duelighedstegn, som stifinderne kan erhverve i forbindelse med at de tilegner sig viden og færdigheder om emner som naturen, førstehjælp, ildslukning, historie, knob m.m. Dette garnerer vi med traditioner, lege og hyggeligt samvær. En generel regel er, at man prøver at komme udendørs ved hvert møde, medmindre vejret er helt umuligt.

I Stifindergrenen begynder aktiviteterne at blive mere friluftsprægede. På weekendture og sommerlejr laver stifinderne lejrarbejde og laver mad over bål. Man sover udendørs, og mange af stammerne har tipier til overnatning. Stifinderne fra alle de gule spejdergrupper mødes til en årlig stifinderturnering, hvor koblerne dyster mod hinanden.

Niels Jørgen Christensen
Stammeleder

DEL PÅ:

Stammeleder

Jacob Kongshøj Dalsgaard

Mail: jacob.kastrup.dalsgaard@gmail.com

Telefon: 53 55 34 43

Stammeassistent

Asger Hviid Holst Jensen

Mail: asger1jensen@gmail.com

Telefon: 26 70 95 97