Rold Skov Gruppe

Spejdertroppen (12 - 18 år)

Spejdertroppen er ledet af en tropsledelse af voksne ledere der støtter og vejleder patruljerne i deres spejderarbejde. Spejderne er inddelt i patruljer på 4-8 spejdere hvor de to mest erfarne er patruljelederen og -assistenten som leder patruljen. Patruljelederen og -assistenten planlægger og afholder selv de ugentlige møder, støttet af tropsledelsen.
Denne måde at være spejder på er den traditionelle metode, som Baden-Powell opstartede for over 100 år siden, og vi mener, at det stadigvæk er den rigtige metode. 'Børn leder børn' er, efter vores opfattelse, et af de helt essentielle emner i spejderarbejdet. Det lærer børnene at tage ansvar overfor hinanden og for patruljen, det lærer dem at samarbejde, og det giver dem en enorm ballast til resten af livets udfordringer.

På månedlig basis afholdes tropsmøder, planlagt og styret af tropsledelsen. Her har patruljerne mulighed for at konkurrere imod hinanden i traditionelle spejderfærdigheder som f.eks. lejrarbejde, knob og tovværk, førstehjælp og woodcraft (naturkendskab). Det giver spejderne i de enkelte patruljer mulighed for at afprøve deres indlærte færdigheder og motiverer dem til forsat at ville lære mere.

Henover året tager vi på forskellige ture, spændende fra almindelige weekendture i tropsregi til landspatruljeturnering og sommerlejr i gruppe- og korpsregi. Her prøver spejderne friluftslivet i sin reneste form, samtidig med at de har mulighed for at mødes med og konkurrere imod andre patruljer fra hele landet i deres indlærte spejderfærdigheder.

 

Med spejderhilsen

 

Michael Printzlau Vester
Tropsleder

DEL PÅ:

Tropsleder

Johan Krogh Munk

Mail: johankkrogh-@-gmail.com

Telefon: 21 31 10 01

Tropsassistent

Michael Printzlau Vester

Mail: michael@vester.nu

Telefon: 29 66 12 34